لیست اعضای هیات علمی گروه مکاترونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
دکتر محمد علی احمدی پژوه
استادیار دانشکده مهندسی پزشکی
دستگاههای توانبخشی مهندسی پزشکی (حرکات انسانی)


 

دکتر احمد افشار
دانشیار دانشکده مهندسی برق
کنترل کاربردی، محرکه های الکتریکی، اتوماسیون صنعتی، کنترل صنعتی


 

دکتر عبدالرضا اوحدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
ارتعاشات و آکوستیک _ دینامیک سازه، تداخل سازه و سیال، کنترل فعال ارتعاشات و صدا _ تحلیل و تست مدال


 

دکتر فرشاد برازنده
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
رباتیک،
MEMS، پرینتر سه بعدی

 

دکتر افشین تقوایی پور
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
مکانیک ربات های صنعتی و پزشکی، دینامیک و ارتعاشات سامانه های مکانیکی، المان محدود


 

دکتر فرزاد توحیدخواه
استاد دانشکده مهندسی پزشکی
کنترل حرکات در جنبه های انسانی، کنترل پیش بین و رباتیک، مدلسازی سامانه  های بیولوژیکی


 

دکتر محمد‌اعظم خسروی
استادیار دانشکده  مهندسی برق
رباتیک و کنترل

 

دکتر سید مهدی رضاعی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
اتوماسیون


 

  دکتر محمد زارعی نژاد
استادیار- پژوهشکده فناوریهای نو
رباتیک و اتوماسیون، واقعیت مجازی و هپتیک، سروهیدرولیک


 

دکتر مهناز شمشیرساز
دانشیار- پژوهشکده فناوریهای نو
ارزیابی صحت سلامت سازه
های صنعتی، حسگرها وعملگرهای پیزوالکتریک، برداشت کننده‌های انرژی

 

دکتر سعید شیری
استادیاردانشکده مهندسی کامپیوتر
رباتیک، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بینائی ماشین


 

دکتر امیرابوالفضل صورتگر
دانشیار دانشکده مهندسی برق

MEMS، کنترل هوشمند، کنترل بهینه،‌ میکروربات

 

دکتر حیدرعلی طالبی
استاد دانشکده مهندسی برق
کنترل غیرخطی _ تطبیقی _ هوشمند، رباتیک پزشکی _ ربات با مفاصل و بازوی نرم، شبکه های سنسوری و
SLAM، هپتیک

 

دکتر فرزانه عبداللهی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
سامانه های کنترل هوشمند، رباتیک، کنترل سامانه های چندعامله، کنترل غیرخطی


 

دکتر حامد غفاری راد
استادیار دانشکده  مهندسی مکانیک

میکرو رباتیک – طراحی و ساخت حسگرها

 

دکتر فرهاد فانی صابری
استادیار دانشکده هوافضا 

دکتر رسول فشارکی فرد
استادیار پژوهشکده فناوریهای نو

هپتیک،واقعیت مجازی،جابجایی میکرو/نانو،طراحی سامانه های مکاترونیک
Hoptic, Virtual Reality ,Micro/Nano Monipulation, Mechtronic  System Designدکتر علی کمالی
استادیار دانشکده  مهندسی مکانیک
ارتعاشات و کنترل


 

دکتر جعفر میلی منفرد
استاد دانشکده مهندسی برق
ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت _ محرکه های الکتریکی


 

دکتر محمد باقرمنهاج
استاد دانشکده مهندسی برق
سامانه های کنترل، سامانه ها و فیلترهای تطبیقی، هوش محاسباتی


 

دکتر مهیار نراقی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

رباتیک ، دینامیک و کنترل خودرو، صدمات جاده ای خودروهای سنگین و خودروهای هدایت شونده

 

 
اساتید بازنشسته
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی- محل خدمت زمینه آموزشی و تحقیقاتی
۱ فیروز بختیاری نژاد استاد دانشکده مهندسی مکانیک تحلیل نظری و تجربی ارتعاشی سازه ها و سامانه های مکانیکی ، کنترل دیجیتال و اتفاقی، عیب یابی سازه‌ها و سامانه‌های هوشمند
۲ رضا حسینی ابرده استاد دانشکده مهندسی مکانیک انتقال حرارت – انتقال حرارت تشعشعی _ تبدیل مستقیم انرژی فیزیک و تکنولوژی نیمه هادی‌ها
۳ امیرحسین رضائی دانشیار دانشکده مهندسی برق آرایه های سنسوری Array Sensors ، اندازه گیری با استفاده از روشهای پردازش تصویر، ابزارهای مجازی Virtual instruments و مدیریت انرژی و ایمنی درساختمانهای(BMS) یا Building Management Systems
۴ دکتر ابوالقاسم اسدالله راعی دانشیار دانشکده مهندسی برق الکترونیک و کنترل