علوم هسته‌ای مهندسی هسته‌ای

 | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 
محورهای اصلی
  • پرتوپزشکی
  • راکتورهای هستهای
  • کاربرد پرتوها
  • گداخت هستهای                        

آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه:


  
 
 آزمایشگاه آشکارسازی و نوترون   آزمایشگاه اکتیویته سطح پایین
آزمایشگاه پرتوپزشکی آزمایشگاه پلاسمای کانونی
آزمایشگاه توکامک البرز آزمایشگاه سیمولاتور راکتور
آزمایشگاه شتابدهنده و کاربردها آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها
آزمایشگاه فرکانس رادیوئی آزمایشگاه گداخت هسته‌ای
آزمایشگاه هستهای آزمایشگاه هستهای پیشرفته


اساتید مربوطه: 
حسین آفریده
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: شتابدهنده، آشکارسازی پرتو، تولید رادیوایزوتوپ، تکنیکهای تحلیلی، لیزر پلاسما
پست الکترونیک: hafaridehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰
وبسایت دانشگاه
رضا امراللهی بیوکی
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: گداخت هستهای
پست الکترونیک: amrollahiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۲
وبسایت دانشگاه
داود ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک و فناوری پلاسما
پست الکترونیک: irajiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۷
وبسایت دانشگاه
مرتضی حبیبی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: پلاسما فوکوس، انرژی همجوشی، علم و فناوری پلاسما، توکامک
پست الکترونیک: mortezahabibiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴
وبسایت دانشگاه
داریوش رضائی اوچبلاغ
مرتبه علمی : دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: مهندسی هستهای
پست الکترونیک: ddrezaeyaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۰
وبسایت دانشگاه
سعید ستایشی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: پرتوپزشکی، سامانههای پیچیده، علوم شناختی، تصویربرداری پزشکی
پست الکترونیک: setayeshaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۲
وبسایت دانشگاه
شهیار سرآمد
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: پرتوپزشکی، آشکارسازی پرتوها
پست الکترونیک: ssaramadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۸
وبسایت دانشگاه
مهدی سهرابی
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک بهداشت/حفاظت در برابر اشعه، فیزیک پزشکی، دوزیمتری پرتوها، آشکارسازی یون، استانداردهای آموزش و آموزش استاندارد
پست الکترونیک: m.sohrabiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۶
وبسایت دانشگاه
مجتبی شمسائی زفرقندی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک پرتوها، فیزیک پرتوهای پزشکی
پست الکترونیک: pyshamaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۵
وبسایت دانشگاه
سعید طالبی
مرتبه علمی:
دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: تبدیل انرژی، جریان دوفازی، جوشش و چگالش، رابطهای حرارتی-هیدرولیک راکتورهای هستهای
پست الکترونیک: sa.talebiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۳
وبسایت دانشگاه
معصومه محمدیان
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: 
پست الکترونیک:
 mohamadianaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۰
وبسایت دانشگاه
سید علی موسوی زرندی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: پرتوپزشکی
پست الکترونیک: moussaviaut.ac.ir
شماره تلفن: 
وبسایت دانشگاهCAPTCHA
دفعات مشاهده: 5915 بار   |   دفعات چاپ: 474 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر