سیستم‎های انرژی سیستم‎های انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 
سیستمهای انرژی
در دو دهه اخیر، تحقیقات در زمینه انرژی که یکی از محورها و اصول کلیدی در توسعه پایدار به شمار میرود، رشد چشمگیری داشته است. از دیدگاه پایداری، توسعه پایدار باید در مقابل مسائلی همچون تغییرات آب و هوایی، آلودگیهای محلی، منافع جامعه و دستیابی قابل اطمینان به سرویسهای انرژی پاسخگو باشد. بر همین اساس دستیابی به یک سیستم انرژی پایدار یکی از چالشهای پیچیدهای است که همه جوامع با آن مواجه هستند. چنین سیستمی میبایست نیاز روزافزون جمعیت جهان را تأمین کند، به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد، قابلیت اطمینان مناسبی داشته باشد و در عین حال دوستدار محیط زیست باشد. برای دستیابی به این هدف، بایستی استفاده از انرژی کارآمد باشد، سهم انرژی‏های تجدیدپذیر در سبد عرضه انرژی افزایش یابد و همچنین تمامی سیستم انرژی در یک راهبرد سیستماتیک بهینه شود. یافتن راه حلهایی برای کمک به تحقق این تحول و دستیابی به سیستم های انرژی پایدار، نیازمند اجتماع شماری از رشتههای علمی است.
رشته مهندسی انرژی در دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ماهیت فرارشتهای دارد. محورهای تحقیقاتی در این رشته ریشه در درک تکنولوژیها و مفاهیم جدید با تکیه متقابل بر تحقیقات اقتصادی، علوم اجتماعی و مهندسی دارد. در این دانشکده، تحقیقات در زمینه انرژی طیف وسیعی از مقیاسهای سیستم انرژی از مقیاس کوچک (خانه) تا مقیاس بزرگ (شهر یا کشور) را در بر میگیرد. همچنین این تحقیقات بر توسعه سیستمهای جدید در سطوح عرضه، تبدیل و ذخیرهسازی انرژی، مدلسازی سیستم انرژی چندگانه و بهینهسازی سیستم انرژی از هر دو دیدگاه عرضه و تقاضای انرژی تمرکز دارد.
 
آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه:
 
آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر
 


 
اساتید مربوطه:
 
حسین آفریده
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: شتابدهنده، آشکارسازی پرتو، تولید رادیوایزوتوپ، تکنیکهای تحلیلی، لیزر پلاسما
پست الکترونیک: hafaridehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰
وبسایت دانشگاه

عاطفه بهزادی فروغ
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: سیستم انرژی شهری، انرژی تجدیدپذیر، مدلسازی، بهینهسازی، برنامهریزی و بهرهبرداری
پست الکترونیک:
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وبسایت دانشگاه

سعید طالبی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: تبدیل انرژی، جریان دوفازی، جوشش و چگالش، رابطهای حرارتی-هیدرولیک راکتورهای هستهای
پست الکترونیک: sa.talebiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۳
وبسایت دانشگاه

مریم فانی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک: mfaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۳
وبسایت دانشگاه


 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4778 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر