دروس رشته فیزیک

 | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 

سرفصل دروس فیزیک وزارت علوم 

        

واحدهای مورد نیاز برای فارغ‏ التحصیلی
نوع درس تعداد واحدهای لازم
درس های عمومی ۲۰
درس های پایه ۳۳
درس های اصلی ۵۰
درس های انتخابی ۳۳
جمع واحدها ۱۳۶
 

درس های پایه
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز (همنیاز)
۱ ریاضی عمومی ۱ ۳ -
۲ ریاضی عمومی ۲ ۳ ریاضی عمومی ۱
۳ معادلات دیفرانسیل ۳ ریاضی عمومی ۱
۴ فیزیک عمومی ۱ ۳ -
۵ فیزیک عمومی ۲ ۳ فیزیک عمومی ۱
۶ فیزیک عمومی ۳ ۳ فیزیک عمومی ۱
۷ فیزیک عمومی ۴ ۳ فیزیک عمومی ۲
۸ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ ۱ (فیزیک عمومی ۱)
۹ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ ۱ (فیزیک عمومی ۲)
۱۰ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۳ ۱ (فیزیک عمومی ۳)
۱۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۴ ۱ (فیزیک عمومی ۴)
۱۲ شیمی عمومی ۳ -
۱۳ آزمایشگاه شیمی عمومی ۲ (شیمی عمومی)
۱۴ برنامهنویسی کامپیوتر ۳ -
 
 

درس های اصلی
ردیف درس واحد پیش‏نیاز (هم‏نیاز)
۱ ریاضی فیزیک ۱ ۳ ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل
۲ ریاضی فیزیک ۲ ۳ ریاضی فیزیک ۱
۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ ۳ فیزیک عمومی ۳
۴ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲ ۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱
۵ مکانیک تحلیلی ۱ ۳ فیزیک عمومی ۱ + (معادلات دیفرانسیل)
۶ مکانیک تحلیلی ۲ ۳ مکانیک تحلیلی ۱
۷ الکترومغناطیس ۱ ۳ فیزیک عمومی ۲ + (ریاضی فیزیک ۱)
۸ الکترومغناطیس ۲ ۳ الکترومغناطیس ۱
۹ مکانیک کوانتومی ۱ ۳ فیزیک عمومی ۴ + (ریاضی فیزیک ۱)
۱۰ مکانیک کوانتومی ۲ ۳ مکانیک کوانتومی ۱
۱۱ فیزیک حالت جامد ۱ ۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱، مکانیک کوانتومی ۱
۱۲ آزمایشگاه فیزیک حالت جامد ۱ ۲ (فیزیک حالت جامد ۱)
۱۳ اپتیک ۳ فیزیک عمومی ۳، (الکترومغناطیس ۲)
۱۴ آزمایشگاه اپتیک ۲ (اپتیک)
۱۵ نجوم و اختر فیزیک ۳ فیزیک عمومی ۴
۱۶ فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی ۳ مکانیک کوانتومی ۱
۱۷ روش تحقیق و گزارش‎نویسی ۲ -
۱۸ زبان تخصصی فیزیک ۲
 

 

درس های انتخابی
ردیف درس واحد پیش‏نیاز (هم‏نیاز)
۱ آکوستیک ۳ امواج و ارتعاشات
۲ نظریه نسبیت ۳ فیزیک عمومی ۴ - ریاضی فیزیک ۱
۳ تقارن و نظریه گروهها ۳ ریاضی فیزیک ۱
۴ ریاضی فیزیک ۳ ۳ ریاضی فیزیک ۲
۵ تکنیک خلا ۳ فیزیک عمومی ۳
۶ مباحث ویژه ‏(فیزیک سطح) ۳ فیزیک عمومی ۲
۷ مباحث ویژه ‏(روشهای شبیه سازی نانوساختارها) ۳ برنامهنویسی کامپیوتری + (مبانی نانوفیزیک)
۸ مباحث ویژه ‏(کاربرد نانو فناوری درتشخیص و درمان پزشکی) ۳ مبانی نانوفیزیک
۹ مباحث ویژه ‏(سلولهای خورشیدی و نانوساختارهای فوتوولتاییک) ۳ فیزیک عمومی ۲
۱۰ مباحث ویژه ‏(روشهای شبیه سازی در بیو فیزیک) ۳ برنامهنویسی کامپیوتری + (بیوفیزیک)
۱۱ مباحث ویژه ‏(زیست شناسی سامانه ای) ۳ بیوفیزیک
۱۲ فیزیک حالت جامد ۲ ۳ فیزیک حالت جامد ۱
۱۳ مباحث ویژه (ابزار دقیق پزشکی و اندازه گیری) ۳ بیوفیزیک
۱۴ فیزیک قطعات نیمه رسانا ۳ فیزیک حالت جامد ۱
۱۵ بلورشناسی ۳ فیزیک حالت جامد ۱
۱۶ محاسبات عددی ۳ معادلات دیفرانسیل - برنامه نویسی کامپیوتر
۱۷ گرانش ۳ ریاضی فیزیک ۲ - نظریه نسبیت
۱۸ کیهان شناسی ۳ نجوم و اختر فیزیک
۱۹ بیو فیزیک ۳ ترمو دینامیک و مکانیک آماری ۱
۲۰ سامانه پیچیده ۳ ترمو دینامیک و مکانیک آماری ۲
۲۱ فرایندهای تصادفی ۳ ترمو دینامیک و مکانیک آماری ۲
۲۲ دینامیک غیرخطی و آشوب ۳ مکانیک تحلیلی ۲
۲۳ مبانی شبیه‌سازی عددی ۳ برنامه نویسی کامپیوتر- ترمو دینامیک و مکانیک آماری ۱
۲۴ امواج و ارتعاشات ۳ فیزیک عمومی ۳
۲۵ فیزیک جو ۳ فیزیک عمومی ۳
۲۶ انرژیهای نو ۳ ترمو دینامیک ومکانیک آماری ۱
۲۷ تاریخ و فلسفه علم فیزیک ۳ ـــــــــــــــ
۲۸ ساختار و تحول ستارگان ۳ نجوم و اختر فیزیک
۲۹ فیزیک اتمی مولکولی ۳ مکانیک کوانتومی ۲
۳۰ مبانی نانوفیزیک ۳ فیزیک حالت جامد ۱
۳۱ پروژه ۳ روش تحقیق و گزارش‌نویسیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 64447 بار   |   دفعات چاپ: 468 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر