دروس رشته مهندسی انرژی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
سرفصل دروس مهندسی انرژی وزارت علوم
 

واحدهای مورد نیاز برای فارغ ‏التحصیلی
نوع درس تعداد واحدهای لازم
درس های عمومی ۲۰
درس های پایه ۳۵
درس های اصلی ۶۳
درس های انتخابی ۱۶
کارآموزی و پروژه ۴
جمع واحدها ۱۳۸
 
 
 
 

درس های پایه
  نام درس تعداد واحد پیشنیاز- همنیاز
۱ ریاضی عمومی ۱ ۳ ــــــــ
۲ فیزیک ۱ ۳ ــــــــ
۳ آز- فیزیک ۱ ۱ فیزیک ۱
۴ ریاضی عمومی ۲ ۳ ریاضی عمومی ۱
۵ فیزیک ۲ ۳ فیزیک ۱
۶ آز- فیزیک ۲ ۱ فیزیک ۲
۷ شیمی عمومی ۳ ــــــــ
۸ آز- شیمی عمومی ۱ شیمی عمومی
۹ معادلات دیفرانسیل ۳ ریاضی عمومی ۱
۱۰ مبانی برنامه سازی کامپیوتر ۳ ریاضی عمومی ۱
۱۱ محاسبات عددی ۲ مبانی برنامه سازی کامپیوتر
۱۲ آمار و احتمالات مهندسی ۳ ریاضی عمومی ۱
۱۳ مبانی اقتصاد ۳ ــــــــ
۱۴ اقتصادسنجی ۳ مبانی اقتصاد
 
 

 

درس های اصلی
ردیف درس واحد پیشنیاز همنیاز
۱ استاتیک ۳ فیزیک۱، ریاضی عمومی ۱ ــــــــ
۲ ترمودینامیک مهندسی ۱ ۳ فیزیک۱، معادلات دیفرانسیل ــــــــ
۳ ترمودینامیک مهندسی ۲ ۳ ترمودینامیک مهندسی ۱، مکانیک سیالات ــــــــ
۴ مکانیک سیالات ۳ استاتیک، معادلات دیفرانسیل ــــــــ
۵ آز- مکانیک سیالات ۱ مکانیک سیالات ــــــــ
۶ انتقال حرارت ۳ ترمودینامیک مهندسی ۱ مکانیک سیالات
۷ آز-انتقال حرارت ۱ انتقال حرارت ــــــــ
۸ سیستم­های انرژی الکتریکی ۱ ۳ فیزیک عمومی ۲، ریاضی عمومی ۲ ــــــــ
۹ سیستم­های انرژی الکتریکی ۲ ۳ سیستم­های انرژی الکتریکی ۱ ــــــــ
۱۰ آز- سیستم­های انرژی الکتریکی ۱ سیستم­های انرژی الکتریکی ۱ ــــــــ
۱۱ مقاومت مصالح و علم مواد ۳ استاتیک، شیمی عمومی ــــــــ
۱۲ ریاضی مهندسی ۳ ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل ــــــــ
۱۳ کنترل ۳ فیزیک عمومی۲، ریاضی عمومی ۲ ــــــــ
۱۴ آز-کنترل ۱ کنترل ــــــــ
۱۵ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ۳ ترمودینامیک مهندسی ۲ ــــــــ
۱۶ برنامه ریزی ریاضی ۳ ریاضی مهندسی ــــــــ
۱۷ مبانی انرژی های تجدیدپذیر ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ــــــــ
۱۸ تبدیل انرژی ۳ ترمودینامیک مهندسی ۲ ــــــــ
۱۹ مبانی انتگراسیون فرآیند ۳ ترمودینامیک مهندسی ۲ ،مکانیک سیالات، انتقال حرارت ــــــــ
۲۰ ممیزی انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ــــــــ
۲۱ آثار زیست محیطی انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ــــــــ
۲۲ اقتصاد انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ــــــــ
۲۳ آز- ممیزی انرژی ۱ ممیزی انرژی ــــــــ
۲۴ نقشه کشی صنعتی ۲ ــــــــ ــــــــ
۲۵ زبان تخصصی ۲ انگلیسی همگانی ــــــــ
 
 
درسهای انتخابی
ردیف درس واحد پیشنیاز
۱ انرژی خورشیدی ۳ تبدیل انرژی
۲ انرژی باد ۳ تبدیل انرژی
۳ انرژی زیست توده ۳ تبدیل انرژی
۴ مبانی انرژی هسته ای ۳ تبدیل انرژی
۵ اصول کار نیروگاه های آبی ۳ تبدیل انرژی
۶ فناوری هیدروژن و پیل سوختی ۳ تبدیل انرژی
۷ انرژی زمین گرمایی ۳ تبدیل انرژی
۸ مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۹ اصول کار نیروگاه های حرارتی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۱۰ سیستمهای تولید همزمان ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۱۱ اصول کارائی انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۱۲ مبانی سیاستگذاری انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۱۳ مقدمه ای بر تحلیل اکسرژی ۳ مبانی تحلیل سیستمهای انرژی
۱۴ مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز ۳ مبانی انتگراسیون فرآیند
۱۵ آز- سیستمهای خورشیدی ۱ انرژی خورشیدی
۱۶ آز- هیدروژن و پیل سوختی ۱ اصول فناوری هیدروژن و پیل سوختی
۱۷ مباحث ویژه مهندسی انرژی ۳ ــــــــ
 
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10177 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر