فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها

 | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
 • آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها
   
  سرپرست: دکتر مهدی سهرابی
  تلفن: 
  ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۶
  مکان: دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، طبقه چهار
   

  معرفی
  آموزش، پژوهش، توسعه و ارائه خدمات فیزیک بهداشت، حفاظت در برابر اشعه و دزیمتری پرتوها با ارایه نظریه و روشهای نوین درمرزهای دانش جهانی درزمینههای "نظریه نظام حفاظت در برابراشعه جهانی سهرابی"، دزیمتری با روشهای پاسیو حالت جامد؛ "دزیمتری و اسپکترومتری نوترون آلبدو نوترون سهرابی"، دزیمتری نوین گاز رادون، "ارائه و اثبات نظریه سهرابی در پخش ۴π یون‏ها دردستگاه پلاسمای کانونی"، "روشهای نوین دزیمتری و اسپکترومتری فوتونوترونها درمیدانهای پرتو یX  با انرژی بالای دستگاههای شتابدهنده خطی پزشکی"،"اختراع دستگاه نوین خورش الکتروشیمی مگاسایز برای آشکارسازی پانورامای یون­ها"، پلی بین علم، فناوری، هنر و ادب با ارائه روش نوین یونولوژی هنر و هنر یونولوژی،  ساخت دستگاه کرونای تولیدکننده دزیمترهای الکترت و دزیمتری پرتوها، و غیره.
   

  زمینه‎‌های تحقیقاتی
  پژوهش، توسعه و خدمات در مرزهای دانش جهانی در زمینه‏های زیر:
 • فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها
 • حفاظت در برابر اشعه
 • دزیمتری حالت جامد پاسیو
 • پژوهش و توسعه دزیمترهای آلبدو نوترون سهرابی بویژه با "اختراع روش دزیمتر ی نوین اوندکادز آلبدو نوترون"
 • پژوهش و توسعه دزیمترهای نوین فردی و محیطی گاز رادون
 • پژوهش و توسعه و اثبات نظریه سهرابی در زمینه پخش  ۴π یون‏ها در دستگاه پلاسمای کانونی
 • اختراع روشهای نوین "هنر یونولوژی برای یونولوژی هنر" در پخش  ۴π یون ها در دستگاه پلاسمای کانونی
 • روشهای نوین دزیمتری و اسپکترومتری فوتونوترونها درمیدانهای پرتو یX  با انرژی بالای دستگاههای شتا بدهنده خطی پزشکی
 • روش نوین جهانی ارائه شده در تعیین " سطح مرجع تشخیصی" بویژه در دستگاه‏های CT اسکن
 • تولید دزیمترهای الکترت با اختراع دستگاههای کرونا
 • اختراع های آزمایش‏های هنری یونی، و آزمایشهای نوین دیگر
 
            امکانات ویژه
 • ارائه مشورت و خدمات "نظریه نظام حفاظت در برابر اشعه جهانی سهرابی" که در سطح جهانی به نام دانشگاه مطرح است.
 • دزیمتری نوترون با روشهای نوین دزیمترهای آلبدو نوترون سهرابی بویژه با دزیمتری اوندکای ۱۱ پاسخی"
 • آشکارسازی پانورامای یون‏های هیدروژن، دوتریوم، هلیم، نیتروژن، نئون، آرگان و ... با اختراع آشکارساز مگاسایز الکتروشیمی که بزرگترین آشکارسازیونی جهان است.
 • دزیمتری گاز رادون با روش‏های نوین اختراعی اخیر
 • دزیمتری با اختراع دو دستگاه پیشرفته کرونا و تولید دزیمترهای الکترت
 • توانایی ارائه خدمات و مشاوره علمی و فنی به سازمان‏های ذیربط کشور به عنوان بازوی علمی
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1419 بار   |   دفعات چاپ: 271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر