دیدار و نشست صمیمانه نماینده مقام معظم رهبری در انگلستان و رئیس مرکز اسلامی انگلستان با ریاست و مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲   ...
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی در یک نگاه
+۲۷
اساتید
+۳۱۴
دانشجویان کارشناسی
+۱۹۸
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
+۱۳۸
ثبت اختراع
+۲۹۹۶
مقالات کنفرانس
+۱۴۷۹
مقالات ISI از ۲۰۰۰