بایگانی بخش پژوهش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیزیک بنیادین

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیزیک چند رشته‌ای

.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیزیک کاربردی

.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

سیستم‎های انرژی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

مهندسی هسته‌ای