دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی فیزیک‌ونجوم
انجمن علمی فیزیک و نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: وبینار بزرگداشت بانوان در علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 
"وبینار بزرگداشت بانوان در علم"


💫به مناسبت ۱۱ فوریه، روز جهانی بانوان در علم💫

 با حضور سخنرانان محترم:

⭐️خانم دکتر نگار اشعری آستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

⭐️خانم دکتر فرزانه شایگانفر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

⭐️خانم دکتر فرح مرصوصی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روز و زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ 

🔗لینک شرکت در وبینار:

http://meetings.aut.ac.ir/scientific-so/


شرکت برای عموم آزاد است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find-17.2090.10808.fa.html
برگشت به اصل مطلب