دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- مرکز کامپیوتر
سایت کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 


سایت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و 
دکتری در طبقه سوم ساختمان دانشکده واقع شده است. 

با استفاده از این امکانات، دانشجویان می‌توانند پروژه‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبیه‌سازی خود را انجام دهند.  

تمام دانشجویان دانشکده امکان دسترسی به سایت را دارند.


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1307.2047.fa
برگشت به اصل مطلب