دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- کتابخانه
کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 


کتابخانه دانشکده دارای بیش از 2500 عنوان کتاب به زبان فارسی، 4500 عنوان کتاب به زبان انگلیسی و 1500 نسخه کپی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان می‌باشد. همچنین با خرید اشتراک مجلههای مختلف داخلی و خارجی، منبع با ارزشی از اطلاعات برای هر دانشجو فراهم شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find-17.1309.2190.fa.html
برگشت به اصل مطلب