دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه و اخبار
راهنما و لینک ورود به جلسات مصاحبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

داوطلبان گرامی لطفا قبل از ورود به جلسه  راهنما را مطالعه کرده و نرم افزارهای مورد نیاز را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

                                                                
            جلسه مصاحبه فیزیک 

ماده چگال           اپتیک و لیزر        گرانش و کیهان شناسی  

 جلسه مصاحبه مهندسی هسته ای

                                                           
پرتوپزشکی  راکتور   گداخت هسته ای     
                                                                                                           

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1313.5132.fa
برگشت به اصل مطلب