دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه و اخبار
ارسال مستندات دکتری ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/29 | 

داوطلبین محترم مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ رشته گرایشهای فیزیک و مهندسی هسته ای
به استحضار می رساند لازم است کلیه مدارک و مستندات شناسنامه ای، آموزشی و پژوهشی خویش را که اطلاعات آن را در سامانه سامت تحصیلات تکمیلی کل دانشگاه صنعتی امیر کبیر تکمیل نموده اید به ایمیل grad.pheeaut.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۰ خرداد  ۱۴۰۰ ارسال نمائید.

 

زمان مصاحبه مجازی متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  
خواهشمند است  مدارک به صورت یک فایل زیپ شده و محتوی فایل به صورت pdf با پوشه های دسته بندی شده(کپی شناسنامه،کارت ملی، کارنامه سنجش، کارنامه مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ،مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، مقالات پذیرفته شده ISI ،علمی پژوهشی و کنفرانسها، ثبت اختراعها، کتابهای چاپ شده، گواهی افتخارات، دو توصیه نامه و دیگر مستندات پژوهشی مندرج در سامانه سامت) ارسال گردد.

پوشه اصلی ارسال شده با نام و نام خانوادگی و رشته گرایش مصاحبه به همراه شماره داوطلبی نام گذاری شود.

 دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1313.7848.fa
برگشت به اصل مطلب