دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی مهندسی‌انرژی
صفحه‌ی انجمن علمی مهندسی انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/28 | 
انجمن علمی مهندسی انرژی به صورت مستقل از سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری‌های دانشجویان دانشکده و اعضای هیات علمی مهندسی انرژی بعد از تفکیک شدن انجمن‌های فیزیک و نجوم و مهندسی انرژی، آغاز به فعالیت کرده است.
بدون شک قطب علمی دانشجویی هر دانشکده را انجمن علمی تشکیل می‌دهد که با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و خلاقیت دانشجویان هرچه بیشتر در راستای تقویت بنیه‌ی علمی دانشجویان و ارتباط کارآمد دانشجوها با صنعت قدم برمی‌دارد. از انجمن علمی می‌توان بعنوان پل ارتباطی بین دانشجویان و اساتید نام برد. همچنین از دیگر اهداف مهم انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توان به توسعه ایده‌پردازی و نوآوری بین دانشجوها و همینطور برگزاری رقابت‌های پر نشاط علمی دانشجویی اشاره کرد.
اسامی اعضای هیات مؤسس اولین دوره‌ی انجمن علمی مهندسی انرژی به‌همراه سمت هرکدام در ذیل قابل مشاهده می‌باشد:
دبیر : امین نجومی
مسئول مالی : یگانه فرهادیه
ایده پردازی و ارتباط با صنعت : فاطمه رضایی
مسابقات و رویداها : هیوا مقدم
انفورماتیک و آموزش : پیام شریفی رادآدرس کانال تلگرام انجمن علمی :     
Energye_aut@
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2119.7078.fa
برگشت به اصل مطلب