دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی مهندسی‌انرژی
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار دیزاین بیلدر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 

انجمن علمی مهندسی انرژی مفتخر به برگزاری ورکشاپ ۲ روزه‌ی آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر در تاریخ ۱ و ۲ اسفندماه ۱۳۹۸ با تدریس دکتر رضا ربانی مدرس انجمن احتراق ایران به‌همراه بررسی کامل آخرین نسخه‌ی نرم افزار دیزاین بیلدر و تحلیل پروژه‌های ساختمانی روز دنیا بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2119.7084.fa
برگشت به اصل مطلب