دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی مهندسی‌انرژی
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار RET Screen

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 

انجمن علمی مهندسی انرژی مفتخر به برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار رت اسکرین در بستر آنلاین و با شرکت بی‌سابقه‌ی ۹۱ هنرجو در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2119.7086.fa
برگشت به اصل مطلب