دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- آزمایشگاه های پژوهشی
اپتیک و فتونیک اپتیک و فتونیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
آزمایشگاه اپتیک


 
سرپرست: دکتر پرویز پروین
تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳
مکان: طبقه چهارم دانشکده فیزیک
 

معرفی:
  •  آزمایشگاه اپتیک ، آزمایشگاه آموزشی برای دوره کارشناسی می باشد که شامل ۲ واحد درس کارشناسی است . در این درس آزمایشاتی که شامل اپتیک موجی می باشد مورد آزمایش قرار می گیرد. همچنین قسمت اپتیک آز ۳ در این مکان برگزار می گردد.
     
     

    زمینه‌‎های تحقیقاتی
    آزمایشگاه آموزشی می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.4448.8771.fa
برگشت به اصل مطلب