دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- آزمایشگاه های پژوهشی
فیزیک مدرن فیزیک مدرن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
 • آزمایشگاه فیزیک مدرن
   
  سرپرست: دکتر حسین عباسی
  تلفن:
  ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۲ ، ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۹  
 • مکان: دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، طبقه سوم
   

  معرفی
  آزمایشگاه فیزیک عمومی ۴ یک آزمایشگاه آموزشی کارشناسی است که برای تعمیق درک مفاهیم فیزیک مدرن طراحی شده است و در برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی گنجانده شده است.
   

  زمینه‎‌های تحقیقاتی
 • پراش الکترون
 • نسبت بار به جرم الکترون
 • آزمایش فرانک-هرتز
 •  آزمایش میلیکان
 •  اثر فتوالکتریک وتعیین ثابت پلانک
 • تابش جسم سیاه و قانون استفان-بولتزمن
 • اثر هال در فلزات
 • بررسی اصل عدم قطعیت
 • طیف اتم هیدروژن
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.4448.8909.fa
برگشت به اصل مطلب