دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- آزمایشگاه های پژوهشی
گداخت هسته ای گداخت هسته ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
 • آزمایشگاه گداخت هستهای
   
  سرپرست: دکتر مرتضی حبیبی
  تلفن:
  ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴
  مکان: دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، طبقه منهای دو
   
  معرفی
  در این آزمایشگاه، پژوهش‏های تجربی در زمینه پلاسمای چگال پالسی با استفاده از دستگاه‏های مختلف پلاسمای کانونی متوسط و مینیاتوری انجام می‏گیرد. از ابزار تشخیصی پلاسما برای ثبت نوترون، یون، اشعه ایکس نرم و سخت و سیگنال جریان تخلیه استفاده می‏شود.
   
  زمینه‎های تحقیقاتی
 • تابشهای گسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی
 • کاربردهای صنعتی پلاسما
 • برهمکنش پلاسما-دیواره راکتور
 • طراحی و ساخت ابزار تشخیصی پلاسما
 •  
  امکانات ویژه
 • دستگاه پلاسمای کانونی امیرکبیر (۴ کیلوژول)
 • دستگاه پلاسمای کانونی مینیاتوری (۳ ژول)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.4448.8911.fa
برگشت به اصل مطلب