دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- دانشکده در یک نگاه
دانشکده‌ در‌یک‌ نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی در یک نگاه
+۲۷
اساتید
+۳۱۴
دانشجویان کارشناسی
+۱۹۸
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
+۱۳۸
ثبت اختراع
+۲۹۹۶
مقالات کنفرانس
+۱۴۷۹
مقالات ISI از ۲۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.597.1776.fa
برگشت به اصل مطلب