دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه‌ها
کارگاه نوآوری و پایداری انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
                                      کارگاه نوآوری و پایداری انرژی
 
ارائه توسط: پرفسور Dora Marinova ، بنیان گذار پایداری محیط در استرالیا، از دانشگاه Curtin  استرالیازمان: یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 خرداد 98 (ساعت 9 الی 12:30)مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، سالن آمفی تئاتر شهید چمران
 
آیا ما میدانیم نوآوری چیست؟
نوآوری چیزی بیشتر از یک اختراع یا ایده خوب است، پاسخی است به مشکلات زیستی و اقلیمی انسان امروزی در راستای یک توسعه پایدار انرژی. هدف اصلی این کارگاه بررسی ارتباط بین نوآوری، پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب از طریق تحقیقات علمی در زمینه انرژی برای یک توسعه پایدار است. همچنین چشمانداز اقتصادی در زمینه نوآوری و فرصتهای ارزشمند کسب و کار انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.برنامه همایش:

  
روز 9-10:30 10:30-10:45 10:45-12:15
 یک شنبه، 19 خرداد نوآوری چیست؟ استراحت توسعه پایدار
دوشنبه، 20 خرداد تحقیقات علمی چه چیزی است و چرا ما به آن نیاز داریم؟ استراحت برنامههای تحقیقاتی مشترک ممکن
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.743.1076.fa
برگشت به اصل مطلب