دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه‌ها
داوطبین دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری سال 1401 رشته گرایشهای فیزیک و مهندسی هسته ای(استعدادهای درخشان) داوطبین دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ رشته گرایشهای فیزیک و مهندسی هسته ای(استعدادهای درخشان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/9 | 
داوطبین دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ رشته گرایشهای فیزیک و مهندسی هسته ای(استعدادهای درخشان)

***روز و ساعت مصاحبه در وب سایت دانشکده اطلاع رسانی شده است.
 
شماره پرونده
۲۱۲۲۳
۲۱۳۷۴
۲۱۴۱۲
۲۱۴۵۰
۲۱۴۷۸
۲۱۴۵۱
۲۱۵۴۲
۲۱۵۱۲
۲۱۶۱۱
۲۱۳۷۴
۲۱۳۳۹
۲۱۱۹۴
۲۱۵۰۲
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.743.11726.fa
برگشت به اصل مطلب