دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن در دوره کارشناسی ارشد به موارد زیر توجه نمایید.

 موارد مهم:
  • - دانشجویانی که در حال خدمت سربازی هستند برای دریافت حکم ترخیص باید به اداره تحصیلات تکمیلی کل مراجعه نمایید.
  • - دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای و رشته مهندسی سیستم های انرژی می توانند فرم تعیین دروس جبرانی را از سایت دانشکده در بخش فرمهای تحصیلات تکمیلی دانلود نمایید.
  • - دانشجویان محترم جهت اخذ دروس جبرانی، حتما با اساتید گروهها که اعلام شده است مشورت و تایید ایشان را اخذ نمایید.
  • - دانشجویان برای آشنایی با استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه  به سایت elearning.aut.ac.ir مراجعه نمایید.
  • - دانشجویان برای راهنمای پرداخت شهریه  سایت azad.aut.ac.ir را مشاهده نمایید.
  • - دانشجویان برای  وارد شدن به پورتال  از طریق  لینک portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp وارد شده و لاگین نمایید.

 
 تاریخ و روز حضور دانشجویان جهت تطبیق مدارک که در آذر ماه می باشد متعاقبا از طریق سایت دانشکده اعلام می گردد.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
grad.pheeaut.ac.ir
 

      دروسی که ورودیهای جدید ارشد باید اخذ نمایند
 
 دروس رشته مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی  دروس رشته فیزیک تمامی گرایش ها     دروس رشته مهندسی فتونیک                                       
دروس رشته مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها      دروس رشته مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی   دروس رشته مهندسی هسته ای-راکتور 
 دروس رشته مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای 

 ارتباط با گروههای دانشکده جهت راهنمایی دانشجویان برای اخذ دروس جبرانی و موارد مربوط به رشته گرایش :
 
رشته مهندسی هسته ای - گداخت هسته ای
 
جناب آقای دکتر حبیبی 
mortezahabibiaut.ac.ir
رشته مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها 
جناب آقای دکتر آفریده
تلفن ۶۴۵۴۵۲۳۰
رشته مهندسی هسته ای- راکتور و  رشته مهندسی سیستم های انرژی 
جناب آقای دکتر طالبی
sa.talebiaut.ac.ir
رشته مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
جناب آقای دکتر ستایشی
setayeshaut.ac.ir
رشته فیزیک 
جناب آقای دکتر بوالی
alibavaliaut.ac.ir
مهندسی فتونیک
جناب آقای دکتر حبیبیان
habibiyanaut.ac.ir
 برای اطلاع از اطلاعیه های دانشگاه کلیک کنید
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
grad.pheeaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.743.5675.fa
برگشت به اصل مطلب