دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه‌ها
قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

از ابتدای ترم جاری خانم دکتر عاطفه بهزادی فروغ مسئولیت درس کارآموزی را به عهده دارند. خواهشمند است برای اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با ایشان در ارتباط باشید.

 

پست الکترونیکی:behzadifaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.743.9105.fa
برگشت به اصل مطلب